Gjøvik rideklubb er tatt opp i rytterforbundets satsingsprogram og vi ønsker å bli en veiviserklubb.

Veiviserklubb

 … er en klubb som:
  • er et godt forbilde og som vil bistå andre klubber i sin region.
  • målbevisst legger til rette for sportslig satsing og er opptatt av å skape gode arenaer for våre fremtidige toppidrettsutøvere.
  • er opptatt av kompetanse og har tilgang på godt kvalifiserte trenere og teknisk personell

DERFOR ER DET VIKTIG MED DINE MENINGER OG IDEÈR! MØT OPP PÅ MEDLEMSMØTE!