NIF og NRYF har nå utarbeidet egne retningslinjer for aktivitet. På bakgrunn av dette velger Gjøvik rideklubb å åpne opp for trening på vårt anlegg i Bassengparken fra og med i dag, den 03.04.2020 kl. 16. Forutsetningen er at dette skjer i overenstemmelse med de regler vi oppstiller nedenfor. Inntil videre holdes rideskolen fortsatt stengt, da de fastsatte rammene gjør rideskoledriften mer krevende med tanke på organisering, utstyr og bemanning. Så snart vi har fått på plass et forsvarlig tilbud og anskaffet nødvendig desinfiseringsutstyr vil også rideskolen bli åpnet – det gleder vi oss til!

 

De reglene som gjelder for trening på vårt anlegg i Bassengparken er:

 

  1. Personer som har påvist korona, sitter i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon som eksempelvis feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand har ikke adgang til ridesenteret.
  2. Kun hester oppstallet på ridesenteret kan trene i ridehuset.
  3. Ryttere og ledsagere/trenere skal alltid vaske hendene ved ankomst i stallen.
  4. All trening skal skje under oppsyn av en voksen som har påtatt seg ansvaret for å etterse at disse reglene følges.
  5. Maksimalt fem personer – inkludert trener – kan være tilstede i ridehuset samtidig.
  6. Det er ikke lov å oppholde seg nærmere enn to meter fra hverandre til enhver tid – både i ridehuset og ellers på området.
  7. Alle bruker kun eget utstyr. Hansker skal brukes hele tiden.
  8. Utsyr skal desinfiseres før og etter trening – spesielt tøyler. Den enkelte må selv sørge for å skaffe nødvendig rengjøringsutstyr. Dette må kunne fremvises ved kontroll.
  9. Hesten kan være passiv smittebærer og «kosing/nussing» på hesten skal unngås.

 

Personer som ikke følger de regler og retningslinjer anleggseier oppstiller, vil bli bortvist og vil ikke få anledning til å trene igjen på vårt anlegg før situasjonen er tilbake til normalen.