Vi innfører telefontid.

Noen dager kan det være vanselig å komme igjennom på telefon. Vi har ofte travle dager med undervisning i stall, ridehus og ute på tur. Når undervisning pågår har vi ikke alltid mulighet til å svare telefonen da dette tar fokus bort fra hester og elever.telefon

Følgende tider er det lettere å nå igjennom:

mandag, onsdag og torsdag kl 9.00-16.00