Semesterplanen inneholder noen pukter som hver enkelt time skal igjennom før jul.

Mandag  kl 16.00
• Korrekte rideveier
• Rette linjer med stilning
• Ulike rideveier
• Bomarbeid
• Sprang: travhopping, enkle hinder i galopp
• banehopping

Mandag kl 17.00
• Korrekte rideveier
• Rette linjer med stilning
• Ulike rideveier
• Bomarbeid
• Sprang: travhopping, enkle hinder i galopp
• banehopping

Mandag kl 18.00
• Finpussing av rideveier (uten kjegler)
• Fordelsvendinger
• Sjenkelvikninger
• Bomarbeid
• Sprang: Telle sprang mellom hinder/bommer, relaterte avstander

Mandag kl 19.00
• Gode rideveier
• Ri litt mindre på rekke og rad.
• Prøve galopp
• Bomarbeid: to punkt sits
• Sprang: travhopping

Mandag kl 20.00
• Sjenkelvikninger
• Kontakt Ettergift
• Bøyningshjelpere
• Forberedelse for versade (skulder inn), tagen bakpart
• Kontragalopp
• Bomarbeid / Kavaletter
• Sprang: Serier, fem og en halvan.

Tirsdag kl 16.00
• Sjenkelvikninger ulike linjer
• Fordelsvendinger
• Form og ettergift
• Bomarbeid
• Sprang: relaterte avstander, enkel banehopping
Tirsdag kl 17.00
• Finpusse rideveier, ri korrekt uten kjegler
• Sjenkelvikninger
• Effektive hjelpere
• Bomarbeid: telle steg mellom bommer i galopp
• Sprang: stusshopping, enkel banehopping
• Turridning
Onsdag kl 16.00
• Gode rideveier!
• Galoppere på storvolter
• Bomarbeid : to punkt sits, galoppere over bommer
• Sprang: travhopping, enkelthinder i galopp

Onsdag kl 17.00
• Sjenkelvikninger
• Fordelsvendinger
• Effektivisering av hjelpere.
• Korrekte rideveier!
• Bomarbeid: telle galoppsprang mellom bommer, bommer på bøyd spor
• Sprang: Relaterte avstander, brutte linjer, serier
• Gjennomtenkt ridning; Hvordan føles hesten??

Onsdag kl 18.00
• Gode rideveier uten kjegler
• Galoppfatning / Avbrudd på bestemte punkter.
• Bomarbeid / Caprillibane
• Sprang: travhopping + linjer å lande i galopp

Onsdag kl 19.00
• Rendyrke forholdene og fremaddrivende hjelpere overganger
• Sjenkelvikninger
• Bomarbeid
• Sprang: relaterte avstander, brutt linje, kort / lang annridning, banehopping

Onsdag kl 20.00
• Sjenkelvikninger
• Kontakt Ettergift
• Bøyningshjelpere
• Forberedelser og gjennomføring av versade (skulder inn), tagen bakpart
• Forbredelser og gjennomføring av kontragalopp
• Bomarbeid / Kavaletter
• Sprang: Serier, fem og en halvan, banehopping
Torsdag kl 16.00
• Kontakt til tøylen
• Små effektive hjelpere
• Sjenkelvikninger og fordelsvendinger
• Sitstrening uten stigbøyler
• Sprang: enkel banehopping, relaterte avstander, seriehopping

Torsdag kl 17.00- Knøttekurs
• Bli trygg i stallen, rundt hesten og på hesteryggen
• Styre og stoppe hesten
• Balansetrening
• Kunne stå i to punkt sits, ri over bommer og mellom kjegler
• Trave
Torsdag kl 18.00
• Kunne ri forskjellige hester
• Sjenkelvikninger hjørnelinja
• Ri på tur
• Voltige
• Travhopping
• Enkel banehopping
• Bomarbeid, telle steg mellom bommer og regulere tempo i trav og galopp
Torsdag kl 19.00
• Trene mer på galoppfatninger.
• Lære å galoppere på storvolter
• Travbommer på rette og bøyde spor
• Sitstrening uten stigbøyler
• Voltige
• Turridning
• Finpusse rideveier
Torsdag kl 20.00
• Versader, bøyning, tagen bakpart
• Hestebytte
• Hesten til tøylen
• Sprang: kombinasjoner, brutte linjer, relaterte avstander og seriehopping
• Bomarbeid og kavaletter
• Gjennomtenkt ridning. Hvordan hestene fungerer
Fredag kl 15.00
• Finpusse rideveier
• Turridning
• Voltige
• Bomarbeid
• Sits og balansetrening
• Sprang: travhopping, enkle baner, hoppe i galopp
Fredag kl 16.00
• Sjenkelvikninger
• Fordelsvendinger
• Sitstrening uten bøyler
• Bomarbeid på rett og bøyde spor
• Sprang: travhopping, enkel banehopping, serier
• Finpusse rideveier
Fredag kl 17.00
• Mer effektive hjelpere
• Kunne ri på alle hestene
• galopp på volter og firkantspor
• sitstrening
• bomarbeid, telle steg mellom bommer i trav
• tempovekslinger og overganger
• sprang: travhopping og enkle baner