Her følger sakslisten til årsmøte som avholdes 22.03.2018

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

 

Sak 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

 

Sak 3. Velge dirigent, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen

 

Sak 4. Årsberetning for 2017

 

Sak 5. Behandle regnskap i revidert stand

 

Sak 6. Handlingsplan for 2018- Godkjenne Virksomhetsplanen

 

Sak 7. Fastsette medlemskontingent for 2019

Forslag: Samme satser som for 2018: Knøttemedlem 200 kr

Juniormedlem 350 kr

Seniormedlem 450 kr

Familiemedlemskap: 500 kr

 

Knøttemedlem gjelder alle som går knøttekurs, junior er fra 7 år til og med 18 år, senior fra 19 år.

 

Sak 8. Vedta klubbens budsjett

 

Sak 9. Behandle forslag og saker

 

Sak 10. Valg Gjøvik Rideklubb 2018

 

Styret i 2017 har vært:

 

Leder:                                                   Eddie Strandengen

Nestleder:                                          Espen Lillehagen

Kasserer:                                             Trygve Jakobsen

Ungdomsrepresentant:             Anna Jakobsen

Styremedlemmer:                         Lars Svarthaug

                                                                  Sigrid Lund

                                                                  Mathilde Lier

                                                                  Geir Stavdal (Vara)

 

Valgkomite:                                      Kirsti Thoresen

                                                                  Hedda Lervold

 

Revisor:                                                Kirsten Topp

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgkomiteèns innstilling 2018

 

På valg er:

 a) Styreleder: Eddie Strandengen, 1 år (Tar gjenvalg)

Valgkomiteens forslag:                             Eddie Strandengen

 

 b) Nestleder for 2 år: Espen Lillehagen (Tar ikke gjenvalg)

Valgkomiteens forlag:                             Knut Westrum

 

 c) Ungdomsrepr. for 2 år: Anna Jakobsen (Tar ikke gjenvalg)

Valgkomiteens forslag:                             Mia Wiklund

d) Styremedlem for 2 år:              Sigrid Lund (Tar ikke gjenvalg)

Valgkomiteens forslag:                                Tracy Robinson

 

e) Varamedlem til styre for 2 år:       Geir Stavdal (Tar ikke gjenvalg)

Valgkomiteens forslag:                                 Espen Lillehagen


 

           

 

Etter årsmøtet vil det bli kort informasjon fra styret for rideskolen.