ÅRSMØTE GJØVIK RIDEKLUBB

 

Onsdag 03. juni 2020

Tid: kl. 18:00

Sted: GRK Arena, Paradisvegen 7, 2836 Biri (Biri Travbane)

 

Saksliste:

 

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne saklisten
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker
 11. Fastsette medlemskontingent for 2021

Forslag: Samme satser som 2020

Knøttemedlem:            kr. 200,-

Juniormedlem:             kr. 400,-

Seniormedlem:             kr. 500,-

Familiemedlemskap:     kr. 600,-

 

 1. Vedta idrettslagets budsjett
 2. Behandle idrettslagets virksomhetsplan
 3. Valg Gjøvik Rideklubb 2020

 

 

Styret i 2019 har vært:

Leder:                                Eddie Strandengen

Nestleder:                        Knut Westrum

Styremedlemmer:

Trygve Jakobsen

Lars Svarthaug

Rikke Svenstad

Lene Mari Ingvaldsen

Jorunn Riise

Varamedlem:                     Espen Lillehagen

 

Revisorer:                          Kirsten Topp

Helge Stadheim

 

 

 

Valgkomiteens forslag til årsmøte 2020

Valgkomiteen har bestått av: Kirsti Thoresen, Leder, og Hedda Lervold

Valgkomiteen har følgende innstilling til valg for årsmøte 2020:

 

STYRET:

Leder:                Eddie Strandengen                    Gjenvalg

Nestleder:         Knut Westrum                            Gjenvalg

 

Styremedlem:

 1. Irene Buskum                  Ny

2. Silje Jørgensen                Ny

3. Marlene Zimmermann    Ny

 

Varamedlem:

 1. Mathias Fjeldly                Ny
 2. Hanne Helberg                Ny

 

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

I tillegg gis fullmakt til å opprette grupper og underutvalg.

 

 

 

KONTROLLUTVALG:

Leder:              Helge Stadheim                          Ikke på valg

Medlem:          Beate Dalane                              Ny

Varamedlem:   Annie Liven                                 Ny

 

Styrets innstilling til valgkomitè:

Leder:             Kirsti Thoresen                            Gjenvalg

Medlemmer:  Anna Jakobsen                             Ny

Jorunn Riise                                  Ny

Varamedlem:  Pål Hørland Dobloug                    Ny

 

 

Leder i styret velges for 1 – ett – år av gangen, de andre for 2 – to – år. Øvrige valg er også for 2 år.

 

 

Etter årsmøte vil det bli kort informasjon fra styret i Gjøvik Rideskole AS

Det vil også bli informasjon og spørsmålsrunde om GRK Arena

 

GRK – Virksomhetsplan 2020

Årsberetning-2019 GRK

 

VEL MØTT!