Gjøvik rideklubb avholder sitt årsmøte tirsdag 8. mars kl 19.00.

Årsmøtet avholdes på NTNU (gamle Høgskolen i Gjøvik), i H-bygget (det teglrøde huset), i rom D101 (vi setter opp plakater).

Saksliste

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2. Godkjenne innkallingen

Sak 3. Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4. Behandle årsberetning for 2015

Sak 5. Behandle regnskap i revidert stand

Sak 6. Handlingsplan for 2016

Sak 7. Fastsette medlemskontingent for 2017
Forslag: Samme satser som for 2016:

Knøttemedlem 200 kr (0-6 år)

Juniormedlem 350 kr (7-18 år)

Seniormedlem 450 kr (19 år og eldre)

Familiemedlemskap: 500 kr

Sak 8. Valg

a) Innstilling på leder:

Eddie Strandengen, 1 år

b) Innstilling på nestleder:

Espen Lillehagen, 2 år

c) Innstilling på styremedlemmer og varamedlem til styret

Sigrid Lund, 2 år

Terese Johansen, 1 år

Lars A. Svarthaug, 1 år

Mathilde Lier, 2 år

Anna Jakobsen, 1 år

Geir Stavdal, vara, 2 år

For øvrig består styret av:      Geir Wiklund

 

d) Innstilling på revisorer:

 Tone Svarthaug

 Ragnhild Brenden

 e) Innstilling på valgkomité:

Kirsti Thoresen, leder

Hedda Lervold, medlem

 

Etter årsmøtet vil det blir kort informasjon fra styret for rideskolen.
Vel møtt!