Rideskolen

Vårt hovedfokus er rideskolen og vi har ridetimer 5 kvelder i uka. Elevene er delt inn i grupper etter nivå alt fra nybegynnere til erfarne ryttere. Vi er opptatt av at elevene skal lære seg gode grunnleggende ferdigheter både når et gjelder ridning, håndtering og stell av hest. Ved å lære elever gode rutiner fra første stund skaper det trygghet for både ryttere og hester.

Vanlige ridekurs
Ridetimene varer 60 minutter og inkluderer stramme gjorder, stille stigbøyler og oppsitting samt avskritting og oppstilling på slutten av timen. Det er maks 8 elever på hver time.

Knøttekurs
Knøttekurs er for barn fra 4-7 år. På knøttekurs er man 30 min på hesteryggen og 30 min i stallen hvor man lærer å stelle og bli trygg med hestene. På knøttekurs må alle barna ha med en voksen som kan leie hesten mens de rir.

Alle som rir i rideskolen må være medlem av Gjøvik rideklubb. Du kan lese mer om medlemsfordeler, priser og hvordan du melder deg inn i klubben ved å trykke bli medlem øverst på siden.

Påmelding er bindende for 10 uker av gangen og kurset må betales før oppstart. Vi har online betalingssystem for rideskolen og plassen blir reservert ved betaling.

Vil du begynne å ri? Send oss en mail for å høre om det er plass på ditt nivå.Vi har i perioder stor pågang på våre kurs. Spesielt nybegynnerkurs. Det er ikke hvert semester vi har plass til nye kurs og det hender vi må sette nye elever på venteliste før vi får plass.

Send oss en mail hvis du er interessert i å begynne å ri.

rideskole@gjovikrideklubb.no