Det går mot slutten av 2018 og med det følger også påmelding til nye ridekurs.

Første dag med rideskole eter nyttår er torsdag 3. januar. Alle beholder samme time som på nåværende kurs dersom ikke noe er avtalt med Terese eller Mari.

Kurset går over 10 uker med bindende påmelding. Det er kun sykemelding som gir grunnlag for tilbakebetaling av kursavgift eller ri igjen timer.

For de som har ridd på lørdager fortsetter vi samme tilbud, men vi må få oversikt over hvilke lørdager vi har mulighet til å sette opp timer før vi vet nøyaktig oppstart. Påmeldingen under gjelder for de som rir mandag-fredag. For timer som har gått på lørdager må vi få oversikt over hvilke lørdager vi har instruktør utover våren før vi kan sette opp tilbud.

Alle som rir i rideskolen må være medlem av Gjøvik Rideklubb. Innmelding i klubben eller betaling av medlemsavgift gjøres direkte på www.minidrett.no. Ved spørsmål om medlemskap i klubben ta kontakt med Lars Svarthaug på webmaster@gjovikrideklubb.no. Se ellers eget innlegg her på hjemmesida ang medlemskap.

Påmelding til nye ridekurs må gjøres før fristen er ute 1. januar kl 23.00. Hvis vi ikke mottar påmelding innen fristen, eller vi ikke hører fra dere på annen måte får man ikke tildelt hest ved oppstart. Ved behov for utsatt påmelding eller delt faktura send en mail til Mari på rideskole@gjovikrideklubb.no før oppstart.

Påmelding til ridekurs mandag til fredag her

For påmelding til knøttekurs ta kontakt med oss på mail

Vi ønsker alle våre elever en god jul og godt nytt år og håper vi sees på nyåret

Vennlig hilsen Terese, Mathilde og Mari