Kontakt oss

Sørsmål ang. ridekurs, oppstalling, terapiridning, samt andre aktiviteter og kurs sendes til Mari Krogh: rideskole@gjovikrideklubb.no

Spørsmål og innspill til Gjøvik Rideklubb sendes til Eddie Strandengen: leder@gjovikrideklubb.no

Styreleder i Gjøvik Rideskole AS, Knut Westrum: styreleder@gjovikrideklubb.no

Ansvarlig for hjemmesiden er Lars Svarthaug: webmaster@gjovikrideklubb.no

Telefon: 406 32 110

telefontid: mandag, onsdag og torsdag fra 09.00-16.00

Utenom disse tidene kan det være vanskelig å komme igjennom på telefon pga undervisning.

Adr.: Bassengparkvegen 19, 2821 Gjøvik