Gjøvik Rideklubb har sitt utspring i rideskolen i Bassengparken på Gjøvik, og ble stiftet for å berge driften i rideskolen. Fra da av har klubben vokst til å bli en klubb som også sikter mot å gi gode betingelser for de som ønsker å satse aktivt i ridesporten. Foruten driften av Gjøvik Rideskole AS som sikrer en stabil rekruttering inn i ridesport, har rideklubben som Veiviserklubb også påtatt seg et ansvar for å være en foregangsklubb og legge til rette aktiv sportslig utvikling.