Gjøvik Rideklubb har sitt utspring i rideskolen i Bassengparken på Gjøvik, og ble stiftet for å berge driften i rideskolen. Fra da av har klubben vokst til å bli en klubb som også sikter mot å gi gode betingelser for de som ønsker å satse aktivt i ridesporten. Foruten driften av Gjøvik Rideskole AS som sikrer en stabil rekruttering inn i ridesport, har rideklubben som Veiviserklubb også påtatt seg et ansvar for å være en foregangsklubb og legge til rette aktiv sportslig utvikling.

Handlingsplan 2019

Hva

Hvordan

Frist

Status

Ny utebane/

Innebunn ridehall

Bytte ut ridebunn i ridehall og etablere ny utebane på anlegget i Bassengparken 1.5.2019 Spillemidler og støtte fra rytterforbundet i orden. Egenkapital på plass
2 D-stevner 1 D-stevne + L/E stevne. 31.12.19 Lands / Elitestevne 7. – 8. Sept.
Faste klubb-treninger Både sprang og dressur en gang pr mnd. Oppstart Jan 19 Trenere ok.  Forankring blant aktive ryttere.
Hinder-materiell Kjøpe med evt. sponsorer. Søke tilskudd. 31.12.2019
Etablere satsings-grupper Grupper etableres og settes i gang. Jan 19 Gruppene er etablert
Skaffe egenkapital og midler til utebane «Stevnearena» Jobbes med

Virksomhetsplanen for Gjøvik Rideklubb ble første gang vedtatt på årsmøtet i 2018, og beskriver klubbens arbeid i perioden 2018-2022. Hvert år vedtas i tillegg en handlingsplan av årsmøtet.

Verdiarbeid – arbeid med klubbens verdier

Verdiene skal hjelpe oss til å bli tydelige, og klargjøre vår identitet. De skal ikke bare beskrive hvordan vi er, men også hvordan vi vil bli.  Ideelt skal en besøkende kunne observere hvilke verdier rideklubben har.

Klubbens verdier skal ligge til grunn for all aktivitet; i rideskole, i stall, på trening og når vi reiser på stevner. Vi er stolt av klubben vår og vil bli lagt merke til for våre holdninger. Dette stiller krav til våre trenere og ledere, men også til foresatte som følger klubben. Klubbens verdier er utarbeidet av klubbens medlemmer i prosessen for å bli en Veiviserklubb.

Verdier:

Hos oss betyr dette:

Respekt

Respekt for mennesker og hester
Respekt og tillit til ledelse og regelverk
Respekt for andres valg av hest, trener og nivå

Inkluderende

Alle kan være med
Vi gir tilbud til alle
Vi tar vare på hverandre

Kunnskap

Hestevelferd og sikkerhet
Respekt for hestens forutsetninger Kompetanse om hestesport

Rideklubbens styre 2019:

Valgte medlemmer:
Leder: Eddie Strandengen
Nestleder: Knut Westrum
Kasserer: Trygve Jakobsen
Styremedlem: Lene Mari Ingvaldsen
Styremedlem: Rikke Svenstad
Styremedlem: Jorunn Riise
Styremedlem: Tracy Robinson Lindstrøm
Styremedlem: Lars Svarthaug
Leder ungdomsstyre: Mia Midtbø Wiklund

Oppnevnte representanter med møterett i styret:
Sportslig ansvarlig: Mathilde Stensen Lier

Styret i Gjøvik Rideskole AS 2019:

Styrets leder: Knut Westrum
Daglig leder: Mari Krogh
Geir Wiklund
Eddie Strandengen

Medlemskap og fordeler

Kontakt oss

Spørsmål og innspill til Gjøvik Rideklubb sendes til Eddie Strandengen: leder@gjovikrideklubb.no
Styreleder i Gjøvik Rideskole AS, Knut Westrum: styreleder@gjovikrideklubb.no
Ansvarlig for hjemmesiden og medlemsregister er Lars Svarthaug: webmaster@gjovikrideklubb.no

Sørsmål ang. ridekurs, oppstalling, terapiridning, samt andre aktiviteter og kurs sendes til Mari Krogh: rideskole@gjovikrideklubb.no
Telefon: 406 32 110
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag fra 09.00-16.00

Utenom disse tidene kan det være vanskelig å komme igjennom på telefon pga undervisning.

Adr.: Bassengparkvegen 19, 2821 Gjøvik

Medlemsfordeler:

Ved å være medlem av rideklubben vil man motta bladet Hestesport.

Medlemmer får 10% rabatt på Toten Hestesport i Nordlia. Det vil også bli anledning til å delta i salgskvelder for medlemmene.

Medlemmer får delta på rideskolestevner i regi av rideklubben.

Priser for 2020:

Knøttemedlem(t.o.m. 6 år): 200 kr i året

Juniormedlem (7 til 19 år): 400 kr i året

Seniormedlem(f.o.m. 20 år):500 kr i året

Familiekontingent: 600 kr i året

Dersom du velger familiemedlemskap skal navn og fødselsdato på alle i familien registreres.

Meld deg inn ved via siden www.minidrett.no (se veiledning her), evt med en epost til webmaster@gjovikrideklubb.no og oppgi navn, fødselsdato, adresse og epostadresse. Alle opplysninger trengs for alle evt familiemedlemmer.