Priser

Her er en oversikt over priser på våre tilbud.

Ridekurs

Rideskole fast time hver uke:                240kr

Drop-in rideskoletime:                              250kr

Privattime på skolehest 1-2 elever:                          350kr pr. stk

Privattime på egen hest:                          300kr

Gruppetime på skolehest 3 eller flere                        250kr p.r stk

Terapiridning tirsdager

leie av hest til terapiridning på gruppetime: 180kr

leie av hest terapiridning alenetime: 230kr

ekstra medhjelper/leier: 115 kr

 

Tilrettelagt ridning fredager

Ridning alenetime med instruktør: 250 kr

Ridning gruppe: 210 kr

Ridning alene: 210 kr pr gang

ekstra medhjelper/leier 115 kr

 

Oppstaling

4200 kr pr. mnd  (inkludert 3 fôringer hver dag, 11 kg ensilasje, kraftfor, flis, utslipp hver dag, innslipp vinterhalvåret, ett dekken av/på )

Tillegg:

Møkking 5 dager i uka: 600 kr/mnd

belegg på før utslipp: 500 kr/mnd

bandasjer av før utslipp: 500kr/mnd

parkering av henger: 100kr/mnd

 

Ridehusleie:

Her kommer ny info veldig snart.