Priser

Her er en oversikt over priser på våre tilbud.

Ridekurs

Rideskole fast time hver uke:                250kr

Drop-in rideskoletime:                              300kr

Privattime på skolehest 1-2 elever:                          400 kr pr. stk

Privattime på egen hest:                          300kr

Gruppetime på skolehest 3 eller flere                        350kr p.r stk

Terapiridning tirsdager

leie av hest til terapiridning på gruppetime: 200 kr

ekstra medhjelper/leier: 115 kr

 

Tilrettelagt ridning fredager

Ridning alenetime med instruktør: 350 kr

Ridning gruppe: 250 kr

ekstra medhjelper/leier 115 kr

 

Oppstaling

4850 kr pr. mnd  (inkludert 3 fôringer hver dag, 11 kg ensilasje, kraftfor, flis, utslipp hver dag, innslipp vinterhalvåret, ett dekken av/på )

Tillegg:

Møkking 5 dager i uka: 600 kr/mnd

belegg på før utslipp: 500 kr/mnd

bandasjer av før utslipp: 500kr/mnd

parkering av henger: 100kr/mnd

Pris grovfôr utover 11 kg følger kilosprisen på det fôr som er inne.

 

Ridehusleie:

100 kr pr ekvipasje pr gang. Betales på VIPPS til Gjøvik Rideklubb