Gjøvik Rideklubb (Gjøvik Rideskole AS) vil fra 1. September endre timepriser på privattimer til markedets gjeldende priser. Det er kun snakk om en økning på kr. 50,- pr. time.

NYE PRISER ER SOM FØLGER:

Privattime med egen hest (30 min) :   kr. 300,-

Privattime med skolehest 1-2 elever (45 min) :   kr. 350,-

Privattime med skolehest 3 eller flere elever (45 min) :   kr. 300,-

«Drop-in» time i rideskolen:  kr. 300,-