Politiattest

Politiattest i Gjøvik Rideklubb

Hvorfor kreves det politiattest?
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest – fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer, samt brukere av Gjøvik Rideskole AS.

I Gjøvik Rideklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget eller Gjøvik Rideskole AS som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Styret i Gjøvik Rideklubb har vedtatt at dette skal gjelde for alle instruktører, trenere og ansatte som er eldre enn 15 år som trener eller er lagleder for barn og unge under 18 år, eller personer med utviklingshemming.

Dette gjøres i samråd med: Lars Svarthaug, e-post: politiattest@gjovikrideklubb.no, telefon:  90191898. Bare de politiattestansvarlig ber om det, skal søke om og vise politiattest.

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis, og den skal leveres til den som søker elektronisk.

Fremgangsmåte:

  1. Dere trenger en bekreftelse på at dere trenger en politiattest. Bekreftelsen finner dere til nedlasting her. Fyll ut det som mangler.
  2. Dere skal logge dere inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. (Stort sett med samme teknikk som når en logger seg inn på en nettbank.)
    • Velg formål fra nedtrekksliste (formål er frivillig organisasjoner)
    • Legge ved en bekreftelsen av formål som dere har lastet ned og fylte ut i forrige punkt.
    • Vente på svar
  3. Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester i Gjøvik Rideklubb, Lars Svartahug. Dette gjøres enten direkte, eller helst ved å sende den til politiattest@gjovikrideklubb.no . Den vises ellers står en uten politiattest. Politiattesten skal ikke sendes til rideklubben i papirform! Framvisning av politiattest registrereres så med utstedelsesdato i klubbens medlemssystem/MinIdrett.

De under 18 år må ha foresattes underskrift på søknaden som så den må sendes pr. post. Skjema finner du under menyvalget «Politiattest» på https://www.politi.no/tjenester/politiattest. Det blir gjort på samme måte som før – dere leverer utfylt søknad om attest til Lars Svarthaug og han sender det videre. Må vises når en har fått den tilbake.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato.