Fra uke 45 er det ny påmelding til ridekursene som går frem til jul. De som har plass i rideskolen fra før har førsterett på plassene videre. Vi åpner opp for påmelding fra venteliste dersom det blir noe ledig. Vi har fremdeles en delt timer igjen vi må gi tilbake fra våren 2020, så for nye elver kan det være få plasser som blir ledige nå. Det vil ikke bli oppstart av nytt nybegynnerkurs nå før jul.

 

Under finnes link til deltager.no og påmelding for nye kurs. Merk at det er forskjellig antall timer igjen frem til jul, mandager og tirsdager har 8 ganger mens onsdag til fredag har 7 ganger igjen. Ridninga går helt fram til jul.

Her er påmelding til nye kurs

Ta kontakt med oss på mail rideskole@gjovikrideklubb.no ved spørsmål om kursene