Vi viser til Helsedirektoratets pressekonferanse i går. Både Gjøvik kommune og Innlandet idrettskrets har senere kontaktet alle idrettslag og bedt om at man avventer oppstart av aktivitet. Dette med bakgrunn i at NIF i løpet av torsdag skal utarbeide et felles sett med kjøreregler som skal ligge til grunn for alle i norsk idrett. Alle særforbundene er i tillegg utfordret av NIF til å utforme egne spesifikke retningslinjer for aktuelle grener. Dette kommer NRYF til å gjøre. Det blir understreket at den viktigste oppgaven for idretten i dagens situasjon er å bidra til å hindre spredning av koronaviruset og at  når tilliten nå gis til idretten, så må idretten vise at vi er tilliten verdig. Gjøvik rideklubb igangsetter aktivitet så fort vi kan, men vi respekterer samtidig de føringene som legges av kommune, idrettskrets og særforbund. Ny informasjon blir lagt ut så snart vi vet mer om rammene og får organisert aktiviteten i samsvar med dette.