Rideklubbens hjemmeside har lenge hatt behov for en oppgradering. Spesielt har det vært en utfordring at vi ofte har villet informere om mange ting på en gang, og det hele har blitt veldig uoversiktlig. Vi har nå begynt å prøve ut en ny plattform som åpner for muligheten for å ha mere innhold synlig på samme førsteside.

Funksjonaliteten er litt redusert nå i sommer, men etterhvert håper vi at vi kan få formidlet alt av relevans for rideklubb og rideskole på klubbens hjemmeside. Som Veiviserklubb ønsker vi også å gi en god og lettvint tilgang til klubbens domkumenter, og dette vil etterhvert komme på plass. Stadig flere av klubbens medlemmer deltar på stevner, og dette skal vi også få formidlet på hjemmesiden, Vi skal også få på plass en bedre kalenderfunksjonalitet slik at det er lettere å finne ut hva som skjer av arrangementer.

Vi håper dere har forstålse for at ikke alt ser helt tipp-topp i starten. Gi gjerne beskjed om det er ting som ikke fungerer, eller du har andre tips 🙂