Viktig melding!

Mange kjenner sikkert til de nye reglene for personvern som trer i kraft 25. mai.

GRK vil fra denne datoen ikke lenger publisere navn og bilder på klubbens nettside og Facebook / Instagram-side uten samtykke (ikke tilstrekkelig med reservasjon).

Det betyr at skal vi f.eks. offentliggjøre resultater etter stevner, offentliggjøre lagoppsett etc. så må vi ha samtykke.

Slik gjør vi det i praksis: Fyll ut vedlagte skjema og send til leder@gjovikrideklubb.

Er du rideskoleelev kan du også benytte dette skjemaet, men det vil da kun gjelde for GRK sin nettside og Facebook / Instagram-side.

Dersom du ikke vil at navn og/eller bilder av deg eller ditt barn under noen omstendigheter skal brukes på nettsiden eller Facebook / Instagramsiden trenger du ikke foreta deg noe.

Link til samtykkeerklæring:

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/2aca1931def74a5a8433dfd3b48cc875/samtykkeerklaring-publisering-bilde-og-film-av-barn.pdf