Grunnet at en del loddbøker enda ikke er innlevert må vi utsette loddtrekning til førstkommende fredag den 22. desember. Oppfordrer samtidig alle til å levere inn loddbok på kontoret i ridehusets 1. etasje eller ta kontakt med en ansatt.