Gjøvik Rideklubb har nå sendt ut faktura for innbetaling av årets medlemskontingent. Etter flere år med store endringer og mye arbeid med vedlikehold av medlemsregisteret, har vi nå et håp om at ting skal fungere. Er det likevel noen som har fått tilsendt faktura for feil medlemskategori, så send en epost til webmaster@gjovikrideklubb.no . Ønsker du ikke å stå som medlem, meld deg ut via minidrett.no eller send en epost til adressen ovenfor. Husk at medlemsskap er obligatorisk for elever i rideskolen.

Merk at det sendes ut ett betalingskrav pr medlem, også for familiemedlemskap. Merk at dette er det samme kravet (samme KID-nr) selv om det står forskjellige navn på de vedlagte .pdf’ene. Hvis du har lagret mer enn en epostadresse i «MinIdrett» vil du også kunne få tilsendt kopi av betalingskravet til alle epostadressen du har registrert.

Som en medlemsorganisasjon i under Norges idrettsforbund, er vi forpliktet til å kreve inn kontingent fra våre medlemmer, og vi håper å slippe mange purrerunder. Det er derfor veldig viktig at de som ønsker å melde seg ut gjør dette raskest mulig. Dersom du bare unnlater å betale kontingent, vil dette bli lagret i idrettens database, og kan skape problemer ved overganger til andre klubber eller ifht til andre medlemsskap under Norges Idrettsforbund.