Gjøvik rideklubb er åpen for alle som ønsker å være medlemmer, og medlemskapet er obligatorisk for deltagere på rideskolen. Rideklubben fikk i løpet av fjoråret etablert en relativt godt oppdatert oversikt over sine medlemmer, og vi håper å få på plass gode rutiner for håndtering av medlemskap framover.

Rideklubben begynte i forrige helg å sende ut betalingsinfo for medlemskontingent for 2017. Alle medlemmer som har meldt seg inn før 5. januar skal ha fått tilsendt en epost med vedlagt betalingsinfo.

Rideklubben benytter seg medlemsregistreringssystemene til Norges Idrettsforbund, «MinIdrett». Noen er registrert der fra andre klubber, og systemene registrerer da medlemskapet i rideklubben på eksisterende identitet dersom de finnes. Dersom en epostadresse finnes registrert fra før, vil dere kunne få tilsendt betalingsinfo til flere epostadresser. Det samme gjelder ved familiekontingent, da vil en epost sendes ut for hvert medlem. KID-nr er imidlertid det samme på alle fakturaer, slik at det skal betales bare en gang. Innmeldinger, betalinger og endringer i feks epostadresse kan også gjøres direkte i «MinIdrett». Der kan du også skrive ut medlemskort.

Rideklubben har også besluttet å heve grensen for juniormedlemmer til 19 år, noe som samsvarer bedre med idrettens systemer. På utsendt betalingsinformasjon står det imidlertid 18 år, men det er grensen på 19 år som gjelder.

Alle junior-, senior- og familiemedlemsskap skal få tilsendt bladet «Hestesport». Etter forfall på første runde av utsendte medlemskontingenter vil vi sende inn oppdaterte lister over medlemmer, og dere skal da få tilsendt bladet. Dersom noen opplever å ikke få det nå på nyåret, ta kontakt!

Innmeldinger og endringer som er sendt inn etter 5. januar vil bli oppdatert fortløpende. Alle inn-/utmeldinger og endringer gjøres via skjema, på «MinIdrett» eller på epost til webmaster@gjovikrideklubb.no . Ta også kontakt om dere har behov for hjelp til å løse lisenser etc.

Vi ønsker alle våre medlemmer et riktig godt nytt rytterår!