Fra  kommunestyrets behandling av saken om driftstilskudd til ny rideskole
Fra kommunestyrets behandling av saken om driftstilskudd til ny rideskole

Kommunestyret  i Gjøvik vedtok 18. desember en flott julegave til alle som er glad i ridning. Enstemmig vedtok kommunestyret rådmannens forslag som blant annet innebærer et driftstilskudd på 175.000,- pr år i 2015 og 2016. Med det håper Gjøvik Rideklubb å kunne få til en forsvarlig rideskoledrift for framtida.

Komunestyrets behandling kan du se her: http://gjovik.kommunetv.no/bruker/pages/?bid=1&clipid=28&sid=1087

Sakspapirer finner du her: http://sru.gjovik.kommune.no//FileHandler/DokumentHandlerSRU.ashx?dokumentId=1302506&journalpostId=14071878 (Sak 103/14)