Home Styre og stell Kommunestyret vedtok driftstilskudd til ny rideskole