Oppstart:        3. januar 2017

Når:                 Tirsdager fra kl 17.00

Varighet:         75 min pr gruppe

Antall:             6 stk pr gruppe. To timer pr kveld.

Pris:                 1250 kr for hele kurset.

Påmeldingsfrist: Bindende påmelding innen 22.12.17 kl 23.00IMG_3119

Ved mange nok påmeldte blir det satt opp to grupper etter hverandre. Vi deler inn etter nivå. Kurset passer for de som har ridd en del sprang tidligere og er trygg på hinder. De som melder seg på hele kurset prioriteres. Dersom det blir ledige plasser åpner vi for drop-in timer. Ved få påmeldte og under 6 pr time blir timene på 60 min.

Her er det førstemann til mølla som gjelder.

Påmelding: Via deltager.no. For drop in timer ta kontakt med oss på mail.

Påmelding her.