Til medlemmene i Gjøvik Rideklubb

 

Innkalling til årsmøte i Gjøvik Rideklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Gjøvik Rideklubb

Årsmøtet avholdes den 22. Mars kl. 18:00 på NTNU (Gamle Høgskolen i Gjøvik)

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret ved Leder Eddie Strandengen leder@gjovikrideklubb.no senest 10. mars .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden www.gjovikrideklubb.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret Gjøvik Rideklubb