Innkalling til Årsmøte i Gjøvik Rideklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Gjøvik Rideklubb.

Årsmøtet avholdes den 24.mars kl 18.00 på Hovdetun, Gjøvik.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret ved leder Eddie Strandengen senest 10. mars.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på hjemmesiden.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.  For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett osv. seidrettslagets lov, §5 til §8.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen

Styret i Gjøvik rideklubb.