Årsmøtet avholdes på NTNU (gamle Høgskolen i Gjøvik), i H-bygget (det teglrøde huset), i rom D101 (vi setter opp plakater).

I morgen avholdes årsmøte for Gjøvik Rideklubb. Vi oppfordrer alle foreldre til å møte med en representant, og høre hvordan det går, og hvilke planer vi har fremover.
Vi vil fremover ha fokus på å skape masse engasjement blant de unge rytternes foresatte og ønsker derfor at så mange som mulig tar seg tid til morgendagens årsmøte.
Vi har mange spennende prosjekter på gang, og vi gleder oss til å kunne samarbeide godt med foreldregruppen rundt en del av disse tingene.

Saksliste ligger også på hjemmesida

HÅPER VI SEES!