«Grønt Kort» er en forutsetning for å kunne starte ordinære stevner, og i utgangspunktet skal dette registreres i idrettens systemer av kursarrangør. Hvis det er noen som ikke har fått registrert dette, så send en epost til webmaster@gjovikrideklubb.no med kopi (foto eller scannet) av Grønt Kort-beviset. Sørg for at alt er leselig. Skriv også tidspunkt for kurset og arrangør så vi får registrert alt riktig.