Når og hvor: 5. mars kl.11: Hestekunnskapskurs, praksis i stall-kurs og ridetest på Gjøvik Rideskole

6. mars kl 11: Reglementskurs på NTNU (Høgskolen)

Kurset består av:
– Reglement ca 4,5- 5 timer
– Sikkerhet og hestekunnskap ca 3 timer
– Praksis i stall ca 1.5 timer
– Rideprøve 2-3 timer
o Til rideprøven må man på forhånd kunne enten ryttertestprogram RLC1 eller LC:1
o RLC1 blir ridd med 4 ekvipasjer, LC:1 blir ridd 1 og 1.

Kursholder lørdag: Simon Lande
Kursholder søndag: Trond Syversen

Pris: 1000 kr for medlemmer av Gjøvik Rideklubb inkludert boka grønt kort
1200 kr for medlemmer av andre klubber

Prisen inkluderer boka På vei mot grønt kort for ryttersporten, og leie av hest til ridedelen.

Barn under 16 må ha med en foresatt. Nedre aldersgrense er 8 år.

Lørdag blir det servert pizza fra peppes og søndag frukt og kjeks.

Påmelding: her, via deltager.no

500 kr i depositum ved påmelding, resten betales ved frammøte.
Link kan også fås ved henvendelse på mail til rideskole@gjovikrideklubb.no
Maks antall på kurset er 20 stk så det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder.

Velkommen til Grønt Kort kurs på Gjøvik Rideskole