På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

Med bakgrunn i dette og dialog med kommuneoverlege er vi blitt pålagt å stenge Gjøvik Rideskole.

Hensyn til liv, helse og smittevern er hovedfokus

Vi vil komme tilbake med mer informasjon i løpet av morgendagen.

Mvh, Styret i GRK