18.  desember, etter kommunestyrets behandling av sak om tilskudd til drift av rideskole, vedtok styret i Gjøvik Rideklubb å stifte selskapet Gjøvik Rideskole AS, og avholdt stiftelsesmøte. Selskapet vil være et ikke-fortjenestebasert selskap som skal ha til formål å drive en rideskole ved anlegget i  Bassengparken. Selskapet vil være heleid av Gjøvik Rideklubb, og skal overta hester, utstyr og driften av ridesenteret fra Gjøvik Miljøhestesenter AS fra 1. januar 2015.

Selskapets styre ledes av Knut Westrum. Med seg i styret har han leder i Gjøvik Rideklubb, Espen Lillehagen,  Mari Krogh og eier av Gjøvik Miljøhestesenter AS, Haakon Edland. Edland har mye kompetanse fra driften av miljøhestesenteret gjennom flere år, og lang erfaring  fra styrearbeid . Styret i Gjøvik Rideklubb ønsket å ha han med i styret for rideskolen, og er veldig glad for at han takket ja til dette. Mari Krogh har drevet rideskolen under miljøhestesenteret, og vil fortsette som daglig leder for Gjøvik Rideskole AS.

Styremøte i Gjøvik Rideklubb. Fra venstre daglig leder i Gjøvik Miljøhestesenter AS, Haakon Edland, Oda Rønning Danielsen, Knut Westrum, leder Espen Lillehagen, Terese Johansen og Kirsti Thoresen.
Styremøte i Gjøvik Rideklubb. Fra venstre daglig leder i Gjøvik Miljøhestesenter AS, Haakon Edland, Oda Rønning Danielsen, Knut Westrum, leder Espen Lillehagen, Terese Johansen og Kirsti Thoresen.

Aktiviteteten i rideskolen vil hovedsakelig fortsette som tidligere, med fokus på rideskoledrift og tilhørende aktiviteter. Tilbud som terapiridning og tilpassede ridetimer vil fortsette som før.

Gjøvik Rideklubb synes dette er en flott begivenhet å gå inn i jula med, og gleder seg til å ta fatt på jobben. Vårt ønske er å sikre en god rideskoledrift med fokus på gode opplevelser med hest for både barn og voksne!