Norges Rytterforbund har valgt å ikke forlenge sin anbefalte karantenetid som var satt til 17. Mars.

Dette betyr at vi ønsker å redusere vår anbefalte karantenetid, og åpne opp igjen for fri ferdsel av hest ut og inn av Bassengparken og bruk av ridehuset etter Fredag 22. Mars

Vi anbefaler fortsatt å vise aktsomhet og fortsette arbeidet med smitteforebyggende tiltak!

 

Mvh,

Gjøvik Rideklubb