Home Styre og stell Gjøvik Rideklubb ble tildelt midler fra Sparebankstiftelsen DNB