Styret i Gjøvik Rideklubb har bestemt det må avholdes en ekstraordinær generalforsamling.

Den  09.09.2014 kl 19.30

Sted :Gjøvik Miljøhestesenter

Agenda:

1. Valg av møteleder, referent og undertegner av protokoll
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Endring av styremedlemmer og varamedlemmer
4. Forslag om endring av drift av Gjøvik Rideklubb

For å være stemmeberettiget ved årsmøtet må du være betalende medlem.

Med vennlig hilsen
Espen Lillehagen, leder Gjøvik Rideklubb