Bli med i 1000-kroners-klubben!

I forrige uke fikk Gjøvik Rideklubb en flott nyhet fra Totens Sparebank, og de ønsker å støtte Gjøvik Rideklubb med kr. 300.000,- fra gaveutdelingen.no

Dette er en veldig stor pengegave, og et veldig godt bidrag for å få etablert vår nye trenings- og stevnearena på Biri Travbane.  Planen er at dette skal bli et flerbruksanlegg for hestesport for hele Innlandet, og det har fått stor oppmerksomhet i hestemiljøet.

Første byggetrinn vil være å bygge en oppvarmingsbane på 20X60 meter og en konkurransebane på 50X70 meter midt inne i travovalen. Budsjettert kostnad på dette er i overkant av kr.  2.900.000,-

 

Vi i Gjøvik Rideklubb har et sterkt ønske om å få realisert denne planene, og for å følge opp den flotte gaven fra Totens Sparebank har vi laget en egen medlemsklubb som vi har kalt 1000 kroners klubben for å bidra til egenkapital i utbyggingen. Vår ambisjon er på denne måten å reise like mye egenkapital som gaven vi har fått, å få minimum 300 stk. til å støtte opp om prosjektet med et bidrag på kr. 1000,- hver.

 

Dette tror vi er fullt mulig. Det vil jo være flott med en slik arena for alle som driver med hest i Innlandet. Om du er en del av travmiljøet, islandshestmiljøet eller ridemiljøet er ikke viktig. Det at man er opptatt av hest, og klarer å samle dette på en felles arena er det viktigste.

Totens Sparebank ønsker også å støtte opp om denne innsamlings-dugnaden, og for å motivere salget av medlemsandeler vil vi trekke 2 sparefond på kr. 2.500,- i Totens Sparebank dersom vi klarer å samle inn et tilsvarende beløp som gaven, altså minimum 300 medlemmer som støtter med 1000 kroner hver.

Vi håper du vil støtte opp om arbeidet med å etablere en felles arena på Biri Travbane, og enda mer rekruttering og fokus på hest! Fyll ut innmeldingen på siden her, og gå inn på vipps nr. 561843, eller sett inn kr. 1000,- på kontonummer: 2050 21 48819.

Du vil motta et medlemsbevis på epost. Husk derfor å skrive navn, tlf.nr. og e-post på innbetaling.

[contact-form-7 id="79107" title="Innmelding i 1000-kroners-klubben"]