Grunnet at vi ikke mottok alle str. på Kingsland klubbjakker i første sending, slik at ikke alle har fått prøvd, utsettes innbetaling til etter dette. Ny dato kommer. Håper jakkene dukker opp til prøving neste uke. 🙂 FØLG MED!