Dugnad - sette opp nytt gjerde til skolehestene - Onsdag 29. Juli kl. 10:00

 

Gjøvik Rideklubb har gått til anskaffelse av skikkelig gjerde til skolehestene sin paddock på rideskoleanlegget i Bassengparken!

Vi trenger DIN hjelp til å sette det opp! Vi begynner kl. 10:00 og regner med å være ferdig kl. 13:00!!!!

Håper du stiller opp!

 

 


Saksliste årsmøte 2020 Onsdag 03. Juni kl. 18:00

ÅRSMØTE GJØVIK RIDEKLUBB

 

Onsdag 03. juni 2020

Tid: kl. 18:00

Sted: GRK Arena, Paradisvegen 7, 2836 Biri (Biri Travbane)

 

Saksliste:

 

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne saklisten
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker
 11. Fastsette medlemskontingent for 2021

Forslag: Samme satser som 2020

Knøttemedlem:            kr. 200,-

Juniormedlem:             kr. 400,-

Seniormedlem:             kr. 500,-

Familiemedlemskap:     kr. 600,-

 

 1. Vedta idrettslagets budsjett
 2. Behandle idrettslagets virksomhetsplan
 3. Valg Gjøvik Rideklubb 2020

 

 

Styret i 2019 har vært:

Leder:                                Eddie Strandengen

Nestleder:                        Knut Westrum

Styremedlemmer:

Trygve Jakobsen

Lars Svarthaug

Rikke Svenstad

Lene Mari Ingvaldsen

Jorunn Riise

Varamedlem:                     Espen Lillehagen

 

Revisorer:                          Kirsten Topp

Helge Stadheim

 

 

 

Valgkomiteens forslag til årsmøte 2020

Valgkomiteen har bestått av: Kirsti Thoresen, Leder, og Hedda Lervold

Valgkomiteen har følgende innstilling til valg for årsmøte 2020:

 

STYRET:

Leder:                Eddie Strandengen                    Gjenvalg

Nestleder:         Knut Westrum                            Gjenvalg

 

Styremedlem:

 1. Irene Buskum                  Ny

2. Silje Jørgensen                Ny

3. Marlene Zimmermann    Ny

 

Varamedlem:

 1. Mathias Fjeldly                Ny
 2. Hanne Helberg                Ny

 

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

I tillegg gis fullmakt til å opprette grupper og underutvalg.

 

 

 

KONTROLLUTVALG:

Leder:              Helge Stadheim                          Ikke på valg

Medlem:          Beate Dalane                              Ny

Varamedlem:   Annie Liven                                 Ny

 

Styrets innstilling til valgkomitè:

Leder:             Kirsti Thoresen                            Gjenvalg

Medlemmer:  Anna Jakobsen                             Ny

Jorunn Riise                                  Ny

Varamedlem:  Pål Hørland Dobloug                    Ny

 

 

Leder i styret velges for 1 – ett – år av gangen, de andre for 2 – to – år. Øvrige valg er også for 2 år.

 

 

Etter årsmøte vil det bli kort informasjon fra styret i Gjøvik Rideskole AS

Det vil også bli informasjon og spørsmålsrunde om GRK Arena

 

GRK - Virksomhetsplan 2020

Årsberetning-2019 GRK

 

VEL MØTT!


Vi åpner for trening av hest i Bassengparken Fredag 3/4 kl. 16:00 (kun hester oppstallet på ridesenteret)

NIF og NRYF har nå utarbeidet egne retningslinjer for aktivitet. På bakgrunn av dette velger Gjøvik rideklubb å åpne opp for trening på vårt anlegg i Bassengparken fra og med i dag, den 03.04.2020 kl. 16. Forutsetningen er at dette skjer i overenstemmelse med de regler vi oppstiller nedenfor. Inntil videre holdes rideskolen fortsatt stengt, da de fastsatte rammene gjør rideskoledriften mer krevende med tanke på organisering, utstyr og bemanning. Så snart vi har fått på plass et forsvarlig tilbud og anskaffet nødvendig desinfiseringsutstyr vil også rideskolen bli åpnet – det gleder vi oss til!

 

De reglene som gjelder for trening på vårt anlegg i Bassengparken er:

 

 1. Personer som har påvist korona, sitter i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon som eksempelvis feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand har ikke adgang til ridesenteret.
 2. Kun hester oppstallet på ridesenteret kan trene i ridehuset.
 3. Ryttere og ledsagere/trenere skal alltid vaske hendene ved ankomst i stallen.
 4. All trening skal skje under oppsyn av en voksen som har påtatt seg ansvaret for å etterse at disse reglene følges.
 5. Maksimalt fem personer – inkludert trener – kan være tilstede i ridehuset samtidig.
 6. Det er ikke lov å oppholde seg nærmere enn to meter fra hverandre til enhver tid – både i ridehuset og ellers på området.
 7. Alle bruker kun eget utstyr. Hansker skal brukes hele tiden.
 8. Utsyr skal desinfiseres før og etter trening – spesielt tøyler. Den enkelte må selv sørge for å skaffe nødvendig rengjøringsutstyr. Dette må kunne fremvises ved kontroll.
 9. Hesten kan være passiv smittebærer og «kosing/nussing» på hesten skal unngås.

 

Personer som ikke følger de regler og retningslinjer anleggseier oppstiller, vil bli bortvist og vil ikke få anledning til å trene igjen på vårt anlegg før situasjonen er tilbake til normalen.


Organisert idrett snart igang igjen - og retningslinjer for dette

Vi viser til Helsedirektoratets pressekonferanse i går. Både Gjøvik kommune og Innlandet idrettskrets har senere kontaktet alle idrettslag og bedt om at man avventer oppstart av aktivitet. Dette med bakgrunn i at NIF i løpet av torsdag skal utarbeide et felles sett med kjøreregler som skal ligge til grunn for alle i norsk idrett. Alle særforbundene er i tillegg utfordret av NIF til å utforme egne spesifikke retningslinjer for aktuelle grener. Dette kommer NRYF til å gjøre. Det blir understreket at den viktigste oppgaven for idretten i dagens situasjon er å bidra til å hindre spredning av koronaviruset og at  når tilliten nå gis til idretten, så må idretten vise at vi er tilliten verdig. Gjøvik rideklubb igangsetter aktivitet så fort vi kan, men vi respekterer samtidig de føringene som legges av kommune, idrettskrets og særforbund. Ny informasjon blir lagt ut så snart vi vet mer om rammene og får organisert aktiviteten i samsvar med dette.


Helsedirektoratet åpner opp for organisert trening - mer informasjon følger i morgen

Norges Rytterforbund er i møter med Norges Idrettsforbund i dag, og vil i morgen komme med retningslinjer for sine medlemmer.

Gjøvik Rideklubb vil derfor i morgen komme med sine retningslinjer for organisert trening en til en og i små grupper.

Vi jubler over dette og ber dere følge med i morgen!


Gjøvik Rideskole stenger umiddelbart

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

Med bakgrunn i dette og dialog med kommuneoverlege er vi blitt pålagt å stenge Gjøvik Rideskole.

Hensyn til liv, helse og smittevern er hovedfokus

Vi vil komme tilbake med mer informasjon i løpet av morgendagen.

Mvh, Styret i GRK

 


TIL ALLE SOM FERDES VED RIDESENTERET I BASSENGPARKEN

Grunnet smittesituasjonen vi står ovenfor ber vi alle ryttere og ellers andre som ferdes ved Gjøvik Rideklubb sitt anlegg vise hensyn til og forholde seg til retningslinjene som til enhver tid gis av FHI.

Vi ber spesielt alle være obs på rutiner knyttet til håndhygiene og å unngå nærkontakt for å forhindre eventuell smitte.

Treninger og rideskole fortsetter som planlagt inntil videre da det er mindre grupper som er samlet og det er å regne som utendørs idrett. Dette vil vurderes fortløpende.

Vi håper alle holder seg friske og er solidariske i forhold til å overholde eventuelle karantener.

Vi vurderer fortløpende situasjonen og eventuelle behov for ytterligere tiltak.

 

Følgende retningslinjer er innført i skolestallen:

- Det er ikke lov å gå inn i stallen eller oppholde seg der uten tillatelse. Stallkroa holdes stengt.
- Alle som skal på kurs møter ute. Hold avstand til hverandre. Vi overrekker hester til hver enkelt utafor stallen. Hesteliste blir hengt opp ute ved ridehuset og utafor stallen.
- Foreldre blir med inn hjelper sitt barn opp og av
- Overrekkelse av hester mellom timene gjøres via ridelærer som tørker av utstyr med desinfeksjon
- Skal du inn i stallen med hesten etter timen, sett den på plass og gå ut med en gang. Vi saler av hesten etter timen. Bruk utgangen bak i stallen for å unngå passering av andre inne.

- Vask hender nøye og ofte
- Det vil gå med litt ekstra tid til alle forhåndsregler og vi håper på forståelse for dette

 

Mvh, Styret i GRK


Årsmøte 15.03.2020 AVLYSES

Med bakgrunn i tiltak besluttet i Gjøvik Kommune med umiddelbar virkning fra 11.03.2020 vil årsmøte som var planlagt 15. Mars på GRK Arena bli utsatt.

 

Kommunedirektører/rådmenn og kommuneoverlegene i Gjøvikregionen anser det som viktig med mest mulig lik håndtering av disse krevende sakene i alle regionens kommuner. Rådene fra nasjonale helsemyndigheter og kjørereglene fra Fylkesmannen i Innlandet tydeliggjør at vi nå er i en situasjon der det må tas nødvendige grep i den nasjonale fellesdugnaden for å unngå smittespredning. Dette innebærer tiltak som også går noe lenger enn de rådene som er gitt av myndighetene. Slike kjøreregler vil aldri være uttømmende og må suppleres med råd, tiltak og beslutninger i den enkelte kommune.

Med dette som utgangspunkt er følgende besluttet med umiddelbar virkning 11. mars 2020:

 • Kommunene i Gjøvik, Land og Toten iverksetter følgende tiltak umiddelbart og med virkning (foreløpig) fram til påske:
 • Det skal ikke gjennomføres seminarer, kurs og møter med mer enn 15 deltakere. Det skal også vurderes nødvendighet av å gjennomføre møter mv som innbefatter færre enn 15 deltakere.

Vi vil komme tilbake til ny innkalling og legge ut saksdokumenter når vi har vurdert datoer på nytt etter påske

 


Gjøvik Rideklubb er valgt som arrangør av NM Dressur 2020

Det er med stolthet og stor glede Gjøvik Rideklubb kan annonsere at vi er valgt som arrangør av NM i dressur 2020.

Dette vil arrangeres på vår nye arena; GRK Arena som skal etableres på Biri Travbane.

Arrangementet er fra 26. - 30. August.

VI GLEDER OSS - og takker NRYF for tilliten!!!

 

https://www.rytter.no/norgesmesterskap-dressur-2020/