Gjøvik rideklubb avholder sitt årsmøte tirsdag 8. mars kl 19.00.

Årsmøtet avholdes på NTNU (gamle Høgskolen i Gjøvik), i H-bygget (det teglrøde huset), i rom D101 (vi setter opp plakater).

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 23. februar ved leder Espen Lillehagen (leder@gjovikrideklubb.no).

Fullstendig saksliste legges ut på rideklubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

Enkel bevertning

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Gjøvik Rideklubb

Angående medlemskap og kontingenter

Rideklubben har hatt noen utfordringer med medlemsregistret det siste året, men jobber nå med å få tatt i bruk idrettens egne systemer, blant annet MinIdrett som mange kanskje kjenner fra andre idrettslag. Dette vil gi oss et robust og brukervennlig medlemsregister, som også kan brukes til feks å betale lisenser for aktive ryttere, skrive ut medlemskort etc. Vi må bruke litt tid på å få kvalitetssikret de som allerede ligger inne i registeret, men hvis noen har behov for å få betalt medlemskontingent raskt på grunn av feks lisenser, ta kontakt med webmaster@gjovikrideklubb.no