Et årsmøte er ikke nødvendigvis bare spennende, men veldig nødvendig… Årets årsmøte i Gjøvik Rideklubb forløp etter planen – med de sedvanlige årsmøtesaker som årsberetning, budsjett, handlingsplaner og valg. Men de frammøtte fikk etterhvert også med seg noen etterlengtede nyheter!

Klubben hadde ved nyttår 221 medlemmer, og ble i 2018 tildelt status som Veiviserklubb. Regnskapet for 2018 viste et underskudd, noe som i stor grad skyldes at klubben har lånt penger til Gjøvik Rideskole AS og Biri Hestesportklubb i forbindelse med fôrkrisa. Deler av dette er allerede betalt tilbake.

Sportslig har rideklubben hatt like mange startende på D-stevner i 2018 som i 2017, mens de er har vært en vekst i antall startende på Lands- og Elitestevner. Totalt hadde klubben 232 starter, med 53 plasserte ryttere.  Se forøvrig klubbens årsberetning for mer detaljer.

Årets handlingsplan omfatter blant annet tiltak som oppgradering av klubbens anlegg. Ridehuset skal få ny ridebunn etter planen allerede i neste helg(!), og når snøen forsvinner vil det også bli anlagt ny utendørsbane. Klubben jobber også videre med planene om et hovedanlegg for ryttersport på Biri Travbane.

Klubben er i høst tildelt et lands-/elitestevne i dressur 7. og 8. september, og skal i tillegg arrangere et D-stevne. Det skal også etableres satsningsgrupper innen sprang og dressur, samt månedlige klubbtreninger i begge grener. Les hele handlingsplanen og mer om rideklubben under menyvalget «Rideklubben«.

Budsjettet for 2019 er ambisiøst, og legger til rette for at klubben skal  få oppgradert ridebunnen i ridehuset i Bassengparken, samt ny utebane. Rideklubben har i 2019 fått tildelt hele parkeringsoppdraget ved Mjøsmarkedet på Biri Travbane. Dette vil gi klubben en stor inntekt, og vi kommer til å trenge en stor innsats fra klubbens medlemmer fredag 2. og lørdag 3. august for å få dette til.  Styret har også ambisiøse planer for å få økonomien på plass for å komme i gang med en stevnearena på Biri Travbane.

Valg hører også med, og leder Eddie Strandengen ble gjenvalgt som leder for et nytt år. Styret for 2019 ser slik ut: Leder Eddie Strandengen, Knut Westrum (er også leder av styret i Gjøvik Rideskole AS), Trygve Jacobsen, Jorun Riise, Lars Svarthaug, Mia Wiklund, Tracy Robinson Lindstrøm, Rikke Svenstad og Lene Mari Ingvaldsen.

Etter at den formelle delen av årsmøtet ble avsluttet, informerte styreleder for styret i Gjøvik Rideskole AS Knut Westrum om situasjonen i rideskolen. Rideskolen har en stor omsetning og aktivitet, men fjorårets fôrkrise påførte rideskolen en stor ekstrakostnad. Bare kostnaden på innkjøp av fôr økte med 225.000 kroner, og driften har vært helt avhengig av at rideklubben har kunnet bidra med økonomisk støtte. Rideskolen har fortsatt en ambisjon om å drive i «null», og å kunne opprettholde tilbudet i Bassengparken til en konkurransedyktig pris.

Takk til de frammøtte! Styret ser fram mot et spennende år for alle som er glade i hestesport!