Med bakgrunn i tiltak besluttet i Gjøvik Kommune med umiddelbar virkning fra 11.03.2020 vil årsmøte som var planlagt 15. Mars på GRK Arena bli utsatt.

 

Kommunedirektører/rådmenn og kommuneoverlegene i Gjøvikregionen anser det som viktig med mest mulig lik håndtering av disse krevende sakene i alle regionens kommuner. Rådene fra nasjonale helsemyndigheter og kjørereglene fra Fylkesmannen i Innlandet tydeliggjør at vi nå er i en situasjon der det må tas nødvendige grep i den nasjonale fellesdugnaden for å unngå smittespredning. Dette innebærer tiltak som også går noe lenger enn de rådene som er gitt av myndighetene. Slike kjøreregler vil aldri være uttømmende og må suppleres med råd, tiltak og beslutninger i den enkelte kommune.

Med dette som utgangspunkt er følgende besluttet med umiddelbar virkning 11. mars 2020:

  • Kommunene i Gjøvik, Land og Toten iverksetter følgende tiltak umiddelbart og med virkning (foreløpig) fram til påske:
  • Det skal ikke gjennomføres seminarer, kurs og møter med mer enn 15 deltakere. Det skal også vurderes nødvendighet av å gjennomføre møter mv som innbefatter færre enn 15 deltakere.

Vi vil komme tilbake til ny innkalling og legge ut saksdokumenter når vi har vurdert datoer på nytt etter påske