Mulighet for sprangtimer lørdag uke 42

Lørdag uke 42 blir det satt opp to sprangtimer 60 min. Fra kl 12-13 og fra kl 13-14

Timene er åpne for elever som har hoppet en del tidligere og som kan hoppe bane i galopp. Det er maks 6 stk på timen- pris kr 350 pr stk.

Instruktør er Mari Krogh

Det blir delt inn i grupper etter nivå og fordelt på de to klokkeslettene ut i fra alder og ferdighet.

For de som låner rideskolehest er de fint om dere kan møkke en boks i stallen før eller etter timen. Da rekker Mari å undervise i stedet for å møkke 😉

Påmelding til rideskole@gjovikrideklubb.no